Obowiązek ksiąg rachunkowych- limit na 2017

06.10.2016

W odniesieniu do kursu euro z 3 października 2016 ustalono nowe limity dla obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wartość przychodów netto – w euro Przeliczenie (dla jednostek w roku 2017)

1.200.000 EUR*

5.157.120 zł

2.000.000 EUR*

8.595.200 zł