Pity-11 za 2018 rok trzeba będzie złożyć wcześniej

30.11.2018

Informacje o dochodach pracowników za 2018 rok należy złożyć do urzędu wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do końca stycznia 2019.