Niższy Zus od 2019 roku- jest już ustawa

13.09.2018

Ustawa z 20 lipca 2018 o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia skłądek na ubezpieczenia społęczne osób fizyczych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę wprowadza zmiany wchodzace w życie od 1 stycznia 2019.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychód z tytułu prowadzenia działalności nie przekroczył w poprzednim roku kalendarzowym 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (np. w 2018 roku to kwota 63.000 zł)- zapłacą skłądki od przeciętnego miesięcznego przychodu, który osiągnęły z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Zasady opłacania składek- wkrótce.