Blokowanie rachunków bankowych- zmiany

12.09.2018

Od 22 sierpnia 2018 obowiązują zmienione przepisy w zakresie blokowania rachunków bankowych przez Krajową Administrację Skarbową. Zmiana polega na tym ,iż ograniczono możliwo.ść zaskarżenia działań szefa KAS. Zatem blokady rachunku dokonanej na 72 godziny- nie można zaskarżyć, natomiast postanowienie o przedłużeniu blokady- można zaskarżyć dopiero po wniesieniu zażalenia.