Drony w akcji

11.09.2018

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018- od 18 sierpnia przedsiębiorcy mogą być kontrolowani z użyciem bezzałogowych statków powietrznych- be zokazania legitymacji służbowej oraz bez informowania przedsiębiorcy o podjętych czynnościach kontrolnych.