zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach- teraz można złożyc wniosek przez internet

19.08.2018

Z końcem czerwca  weszła możliwość złożenia wniosku o niezaleganiu w podatkach- przez internet.  Należy założyc konto na portalu Biznes.gov.pl, a nastepnie wypełnić gotowy wzór dostępny w zakładce Uzyskaj zaświadczenie i niezaleganiu w podatkach- Załatw online. Wypełniony wniosek zostanie przesłany na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego na platformie ePUAP.  Za pomocą tego portalu można również uzyskać informację o tym, czy urząd prowadzi wobec przedsiębiorcy postępowanie dotyczące ujawnienia zaległości podatkowych, postępwanie egzekucyjne, a także w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Niestety, zarówno jak wniosek o zaświadczenie składany w formie tradycyjnej (osobiście lub za pośrednictwem poczty)- tak i wniosek składany elektronicznie, nie jest wolny od opłat. Należy zatem pamiętać aby do składanego wniosku załączyć dowód opłaty skarbowej- 21zł.

Urząd skarbowy na wydanie zaświadczenia do poprawnie złożonego wniosku- ma 7 dni.