Niższy ZUS

16.08.2018

26 czerwca 2018 roku  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który miałby zmniejszyć skłądki zus przedsiębiorców. Dotyczyłoby to osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie przedsiębiorcy płaca składkę zus niezależnie od tego, jaki osiągają przychód. Projektowane rozwiązanie, które ma wejść w życie 1 stycznia 2019 zmieniałoby sposób wyliczenia należnych składek. Osoby, która prowadzą jednoosobową działalnośc gospodarczą, których przecietne miesięczne przychody nie przekroczą 2,5- krotności minimalnego wynagrodzenia - miałby płacić obniżone składki- obliczone proporcjonalnie do przychodu.