Ulga na start wreszcie wchodzi w życie

25.04.2018

Nie od 31.03.2018, jak prognozowano, ale dopiero od 30.04.2018 wchodzi w życie nowa ulga na start dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy, którzy zaczynaja działalność gospodarczą po 30.04.2018 będą mogli skorzystać ze zwolnienia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy. Oczywiście składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowa i nie podlega zwolnieniu. Po upływie 6 miesięcy taki przedsiębiorca mógłby korzystać z tzw "małego zusu" przez kolejne 24 miesiące. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby skorzystać z ulgi na start?:

- przedsiębiorca rozpoczynający działąlność po raz pierwszy lub przedsiębiorca, który już prowadził działalność, ale nie w okresie 60 miesięcy poprzedzających rozpoczecie nowej działalności

- przedsiębiorca nie może świadczyć usług dla byłego pracodawcy