Paragony z numerem NIP nabywcy

08.03.2018

Z dniem 1 lipca 2018 ma wejść w życie zmiana dotycząca braku numerów NIP na paragonach. Nie będzie możliwe odliczenie vat z paragonu niezawierającego numeru NIP nabywcy, jak równiez zaliczenie w koszty takiego wydatku nie będzie możliwe. Wiąże się to ze zmianą art. 106b ust. 4 , który zakłada, że sprzedaż na praganon nie posiadający numeru NIP nabywcy- dotyczy osoby nieprowadzącej działalaności, a nie przedsiębiorcy. Wystawienie faktury do paragonu nieposiadającego NIP równiez byłoby niemożliwe, a sprzedawca, który taką fakturę wystawi, ma być objęty sankcją - dodatkowe zobowiązanie podatkowe odpowiadające 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.