Zmiany w uldzie rehabilitacyjnej

08.02.2018

Od początku 2018 r obowiązują korzystne zmiany w uldze rehabilitacyjnej. Podatnicy moga z nich skorzystać już w rozliczeniu za 2017 r.

Rozszerzono zakres odliczeń związanych z użytkowaniem samochodu osobowego. Poszerzono krąg osób uprawnionych do tego rodzaju odliczenia oraz jego zakres. Obecnie z odliczenia można skorzystać, jeśli samochód stanowi własność lub współwłasność osoby niepełnos[rawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia.

 

Podatnicy zyskali ponadto możliwość odliczenia wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem samochodu osobowego, np. kosztów wyjazdów po zakupu, a nie jak to było do tej pory- wyłącznie kosztów związanych z przewozem na niezbędne zabiego leczniczo-rehabilitacyjne. W związku z ta zmianą zrezygnowano z konieczności okazywania dokumentów potwierdzających zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo- rehabilitacyjnych.