Pół roku bez ZUS?

01.02.2018

31.03.2018 w życie wejdą przepisy tzw. ulgi na start.  Przewiduje ona wprowadzenie ulgi dla przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą. Polegać ma na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 6 miesięcy. Po tym czasie przedsiębiorca mógłby korzystac z tzw "małęgo zusu", czyli opłacać składki od 30% podstawy.

Do ubezpieczen społecznych przedsiębiorca będzie miał obowiązek zgłosić się w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalaności, a nie 7 dni , jak jest teraz.