składki zus na 2018 rok

19.01.2018

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2018
Społ. Zdrow. F. Pr.
za okres 01-12.2018 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2665,80 zł 3554,93 zł 2665,80 zł 520,36 zł 213,26 zł 65,31 zł 47,98** zł 319,94 zł 65,31 zł

 

 

 

Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące w 2018 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2018
Społ. Zdrow. F. Pr.
za okres 01-12.2018 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
630,00 zł 3554,93 zł 630,00 zł 122,98 zł 50,40 zł 15,44 zł 11,34 zł 319,94 zł 15,44 zł