Ograniczenie w opodatkowaniu ryczałtem przychodów z najmu

16.01.2018

Od 1 stycznia 2018 roku podatnicy moga opodatkować przychody z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% tylko do kwoty 100.000 zł rocznie. Nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu nową stawką ryczałtu w wysokości 12,5%.

8,5% może być stosowana tylko do kwoty 100.000 zł rocznie- jeżeli przychody z najmu osiągają małżonkowie- limit 100.000 zł dotyczy ich obojga.

Podatnicy, którzy w 2018 roku zamierzają opodatkowywać przychody z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, musza zawiadomić US do 22.01.2018