Banki będa codziennie przekazywać o naszych rachunkach informacje do KAS

15.01.2018

Od maja 2018 zacznie obowiązywac ustawa, która zobowiąże banki oraz SKOKi do codziennego przekazywania izbie rozliczeniowej:

- informacji o rachunkach [podmiotów kwalifikowanych- niezwłocznie po otwarciu rachunku lub uzyskaniu, zmianie albo uzupełnieniu informacji o tych rachunkach- nie później niż do godziny 12 dnia następnego

- dzienne zestawienie transakcji dotyczących rachunków podmiotu kwalifikowanego- niezwłocznie ,nie później niż do godziny 15 dnia następnego

 

Banki i SKOKi będą też przekazywały informacje o rachunkach oszczędnościowych i rachunkach oszczędni.ściowo-rozliczeniowych prowadzonych dla osób fizycznych, niebędących rachunkami podmiotów kwalifikowanych, niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 12 dnia następującego po dniu otwarciu rachunku.