Foliówki jednak z Vat

07.01.2018

Ministerstwo Finansów opubikowało komunikat, że opłata recyklingowa powinna być wliczana do opodatkowania Vat. Sprzedaż toreb foliowych podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych. W praktyce oznacza to doliczenie opłaty do ceny jednostkowej torby zamiast wyszczególnienie jej jako osobnej pozycji dokumentu. Należy więc powiększyć dpowiednio cenę jednostkową sprzedawanych toreb foliowych tak, aby zawierała ona opłate recyklingową (jej wartość została ustalona na 20 groszy).

Opłatę recyklingową na rachunek Ministerstwa Środowiska trzeba będzie pierwszy raz przekazać do 15 marca 2019 (opłata recyklingowa za 2018 rok)