Zaliczka na podatek dochodowy do 1000 zł bez obowiązku zapłaty

05.01.2018

Jedną z wielu zmian w ustawie o podatku dochodowym od 2018 roku jest możliwość wyboru czy podatnik chce wpłacać zaliczkę w kwocie nieprzekraczającej 100 zł, czy też nie.

Otóż zgodnie z dodanymi do art. 44 ustawy o PIT ustępami 15 i 16, podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, którzy uiszczają zaliczki miesięcznie lub kwartalnie, nie będą musieli ich wpłacać, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczy 1000 zł.