Działalność nierejestrowa

16.11.2017

Projekt Konstytucji Biznesu przewiduje wprowadzenie działalaności nierejestrowej. Nie Byłaby ona uznawana za działalność gospodarczą i nie byłoby potrzeby rekestrować jej w CEiDG. Byułaby idealna dla drobnego handlu i innych dorywczych zajęć. Warunkiem miałyby być obroty nieprzekraczające 50% minimalnego wynagrodzenia- czyli 1050zł w 2018 roku.