Kadry i płace

Zapytaj o ofertę

Kadry:

- sporządzamy listy płac

- przygotowujemy i monitorujemy pod względem formalnym przebieg umów o pracę jak i umów cywilno-prawnych

- wykonujemy miesięczne oraz roczne deklaracje do zus

- zajmujemy się zgłaszaniem pracowników, ich rodzin, osób współpracujących itp

- wystawiamy wszelkiego rodzaju zaświadczenia potrzebne pracownikom np: zaświadczenia o zatrudnieniu, wysokości wynagrodzenia, świadectwa pracy  itp.

- przygotowujemy deklaracje do PFRON